hslide1
פרח השקד שירותי ניקיון - משאיות זבל פינוי אשפה

דרושים

דרושים עובדי ניקיון

טופס הגשת מועמדות

* אם אינך מצליח/ה לצרף קורות חיים, ניתן להעבירם לכתובת מייל jobs@shakedflower.com או לשלוח פקס שמספרו: 03-5375444

דרושים נהגים עד 15 טון

טופס הגשת מועמדות

* אם אינך מצליח/ה לצרף קורות חיים, ניתן להעבירם לכתובת מייל jobs@shakedflower.com או לשלוח פקס שמספרו: 03-5375444

דרושים נהגים מעל 15 טון

טופס הגשת מועמדות

* אם אינך מצליח/ה לצרף קורות חיים, ניתן להעבירם לכתובת מייל jobs@shakedflower.com או לשלוח פקס שמספרו: 03-5375444

דרושים עובדי שינוע וסבלות

טופס הגשת מועמדות

* אם אינך מצליח/ה לצרף קורות חיים, ניתן להעבירם לכתובת מייל jobs@shakedflower.com או לשלוח פקס שמספרו: 03-5375444

דרושים עובדי אשפה

טופס הגשת מועמדות

* אם אינך מצליח/ה לצרף קורות חיים, ניתן להעבירם לכתובת מייל jobs@shakedflower.com או לשלוח פקס שמספרו: 03-5375444

שינוי גודל גופנים
ניגודיות